NOG TWEEMAAL DE LAATSTE LES


Beste medereiziger,
Voor wie al eerder deze site bezocht: alleen de titel is, op verzoek en in overleg,
veranderd. De essentie, vrij van ruimte en tijd, is in niets veranderd.

Bij deze heb je een hulpmiddel om bewust te worden van jezelf in een tijd waarin alles maar sneller moet, terwijl je daarmee onmogelijk je persoonlijke evolutie kunt ontlopen wanneer het slechts een vluchten in carrière en materie is.

Je zegt bijvoorbeeld tegen jezelf: ”Ik ben een uur op aarde.”
Als één leven één seconde zou duren, dan ben ik 60 x 60 = 3600 levens op aarde.
De werkelijkheid bevat miljoenen levens voor de eerste lichting mensen vanaf de verdichting van Moeder Aarde en mogelijk voor de laatste lichting mensen veel minder incarnaties als er bewust geen afbrekende gedachten en handelingen meer voor deze mensen bestaan.
Wanneer iemand je uitscheldt, denk je: Een halve seconde geleden deed ik het zelf nog. Wanneer iemand een ander geslagen en bestolen heeft, denk je: Wat deed ik zelf twee seconden geleden?
Wanneer iemand zichzelf helemaal heeft vergeten in een oorlog, dan denk je: Wat deed ik zelf vijf seconden, een minuut, een uur geleden.
Door iemand te brandmerken geef je die ander niet de kans om te veranderen, terwijl je hem kunt helpen door te vragen om welke redenen hij die ander deze pijn bezorgt.
Vooruitdenkend weet u dat deze medemens over een uur zeker een liefdevolle moeder kan zijn.
Het is een machtig hulpmiddel: Zo leer je tenminste het goede van de mens zien, hetgeen nu nog niet altijd zichtbaar is.

Een voorbeeld:
U zit in het park op een bank en naast u zit in levende lijve Hitler.
Schrik nu niet. Stel je dat eens voor?
Sluit uw ogen maar.
Twee seconden / levens terug, zat u daar alleen op de bank.
Nú zit u naast Hitler.
Even ogen open : Ziet u Hitler? Ogen weer dicht.
We zijn een halve minuut verder.
Hitler is rustiger geworden.
Hij beleefde misgeboorten, door zijn onstuimigheid, psychopathie, enz., langzamerhand teruggaand tot de natuurlijke harmonie.
U zit nu een minuut naast hem.
Hij is moeder geworden.
Nog wel niet zo’n blij uitbundig mens, maar weer verder.
U zit een half uur naast hem, nu is hij bijvoorbeeld man en doet iets anders voor de medemens om van die zwaarte af te komen.
Al een uur zit u in gedachten met gesloten ogen naast hem.
Oh….., wat…..is…..deze mens veranderd, 3600 levens verder.
U opent uw ogen en kijk eens….. zou u niet intens samen willen leven met zo’n warme lieve vrouw, die naar het moederschap verlangt om in gevoel verder te evolueren.
Zo gaan we denken, zo gaan we ieder mens zien, in haar/zijn diepste wezen gelijk aan ieder ander.

Gevangenen.

Hitler kon alleen maar bestaan door ons collectieve gedrag.
Kijk nú alleen al op economisch gebied.Voor een uur westerse arbeid moet iemand anders, elders in de wereld, een hele maand werken of nog langer. Als iedereen gevoelsbewust is krijgt geen enkele “Adolf “ nog een kans. Dan krijg je zoiets als : “Je gaat je gang maar, ik doe niet mee”.
Hoe kom je verder? Eenvoudigweg al je persoonlijke gedachten en handelingen analyseren. Vooral de intenties daarvan, totdat er geen onbewuste handeling of nalatigheid meer voor je overblijft. Dit weet je helemaal zelf. Gehoorzaamheid en persoonsverering wijs je af. Volgeling word je van niets en niemand. Je gehoorzaamt alleen maar aan het fijngevoelige in jezelf, wetende dat er geen enkele privacy bestaat. Alles wat je denkt, doet en ooit in je voorbije incarnaties hebt gedaan of slechts hebt gedacht, is zichtbaar en voelbaar voor ieder mens aan gene zijde die haar/zijn eigen levens kan overzien.
Hoe egoïstischer je gedachten en handelingen zijn, hoe meer mensen vanuit de bestaanswerelden tussen twee incarnaties in je kunnen zien en je beïnvloeden of helemaal bezetten. Je wordt een gevangene in je eigen lichaam.
Hoe verder je gaat met het gelukkig zijn ten koste van anderen, betekent dat je promoveert om in een aanstaand leven zwakzinnig te worden.
Er bestaat niet zoiets als een soort dreigende Boeman, God, Allah, of wat dan ook, die dat eventjes voor je regelt. Je krijgt dat helemaal zelf dik voor elkaar. Je drukke onbewustheid verstoort vanaf de conceptie de opbouw van je lichaam.
Je leeft in de vluchtige maatschappij en je hebt maar een uur de tijd. Je kunt zwakzinnigheid voorkomen door je carrière over de ruggen van anderen af te breken en onmiddellijk met nog meer persoonlijke inzet vanuit je gevoelige innerlijk te handelen of bewust iets niet te doen.
Ik zou je daartoe willen aansporen en sterkte wensen aangezien het een moeilijk proces is.
Je stapt daarmee gelijk uit die helse sferen in het leven na de dood. Maar je voormalige ‘familie’ en ‘vrienden’ en ‘sektegenoten’ vallen je aan met woorden om je belachelijk te maken of zelfs met directe lichamelijke vijandigheid. Omdat ze vanuit hun angst (tegenpool van liefde) zwakker komen te staan. Dat is onvermijdelijk. De Bron van evolutie heeft daar geen boodschap aan en gaat gewoon door. De energievorm mensheid is gewoon al te oud om nog veel langer te vluchten voor zuivere intimiteit.
Het is mogelijk publiekelijk een religie te schande te maken.
Het is mogelijk de uitschelder publiekelijk te vermoorden.
Maar de daders, gelegenheidsgevers en lachers verliezen altijd.
De moordenaar wordt de aanstaande moeder van de vermoorde.
Ontwaken in fijngevoeligheid gebeurt toch.
Je bent tijdens de zwangerschap in ieder geval samen. De intensiteit hangt van jezelf af. Zelfs voor de geboorte je medemens vermoorden (abortus) lukt je ‘slechts’ lichamelijk. Je komt elkaar net zo lang tegen in allerlei relaties totdat er geen onderscheid meer is met het je in verbondenheid voelen met alle leven.
Zeven stadia voordat de eicel en de zaadcel één worden ben je al aanwezig. Je persoonlijke beleven is op dat moment weggezonken maar komt weer tijdens de zwangerschap tot bewustzijn.
Er zijn filmopnames van situaties waarbij de mens probeert te ontsnappen wanneer zij of hij in de baarmoeder lichamelijk vermoord gaat worden.Commerciële en vele andere vormen van maatschappelijke druk zijn veelal de oorzaak van deze handelingen. Hierdoor zijn wij collectief medeverantwoordelijk. Met als gevolg, wanneer je doorgaat met zendtijd geven zonder er enkelen van de wakkeren bij te zetten, duurt het persoonlijke en collectieve leed iets langer.
Er zijn immers mondiaal tientallen miljoenen mensen die het leven na de dood voldoende kennen om de anderen uit te leggen hoe ze gevangen zitten in hun behoefte om bij een groepje te willen horen of gevangen zitten in het grossieren in schofferingen om te tonen alsof ze zogenaamd zo zelfstandig vrij zijn.

ALLES en NIETS

Bij daglicht werd ik ongeveer tien jaar geleden even verbonden met die werelden waarin gejammer en geweeklaag alom aanwezig was en bij een andere lagere dimensie alleen nog grommende mensen waren die zichzelf daardoor gevangen houden.
Na de dood projecteer je constant je eigen blinde angst (misschien zelfs haat) voor zuivere intimiteit, tesamen met alle andere mensen die zichzelf en andere mensen gevangen houden in allerlei vormen van geweld, die ze ook op aarde veroorzaakten en/of begeerden. Elkaar aanvallend, het bewustzijn verliezend, dan weer opstaan en dan weer doorgaan met hun eigen gruwelen.Verder heb ik daarmee weinig te maken, omdat ik door achtereenvolgende westerse incarnaties te nuchter ben. Andere meer gevoelige mensen kunnen u zo vertellen welke meute van ‘nog’ koude onbewuste, lichamelijk gestorven mensen op persoonlijke of groepsegoïstische verlangens afkomen. Om deze gegevens in de maatschappij achterwege te houden vindt ik niet fair. Vandaar dat ik ze u niet wil onthouden en dit stukje op internet zet. Op aarde kun je veel sneller leren omdat alle verschillende mentaliteiten door elkaar leven. Ik voel persoonlijk niets voor een zoveelste cursus in populair vluchten in soft glimlachende zweverigheid.
De commercie heeft dat al lang in handen.Er valt niets geheimzinnigs, mystieks meer te verkopen. Geheimen bestaan niet eens. Alleen voor die mens die denkt iets achter te kunnen houden en vanuit die kinderachtige schijnmacht, de zwaksten in de samenleving met opgelegde oefeningen (vaak nog gênant grof betaald) gevangen houdt.
Ik vind het fijner als de mensen zelf geestelijk naakt te voorschijn komen.
Mij ging het zo deze incarnatie.
Zonder dat ik het zelf wist werd er vanuit gene zijde gezorgd dat ik de boeken van Jozef Rulof te lezen kreeg. Toen in die vorm met afzonderlijke delen waren het er ongeveer zes en twintig. Daar had ik wel een half jaar voor nodig. Een zestienjarige kwam op m’n weg en had er slechts drie maanden voor nodig. Een vijftigjarige slechts drie weken. Deze mensen zeggen niet zoveel maar zijn altijd op de juiste plaats op het juiste moment aanwezig wanneer er altruïstische liefde nodig is.
Bij mij duurde het zolang omdat ik door m’n nog te weinig aan liefde vertegenwoordigende persoonlijkheid niet onmiddellijk besefte dat ik mezelf onderhanden moest nemen. Ik wilde ALLES weten, weten, weten!
Maar al gauw kwam het proces van het ontleden van al m’n eigen handelingen en nalatigheden op gang zonder een milligram aan pardon als smoesje aan mezelf. Soms vergetend dat vele mensen nog wel behoefte hebben om verstoppertje te spelen achter maskers. Vaak hebben ze daar hun aardse broodwinning van gemaakt.
De onvermijdelijke noodzaak om persoonlijk bewust te worden is dat je ikje bewust gaat worden. Voor mij gold dat evenzo. Dat proces van doorvoeld wel of niet iets doen heeft voor mij zeven jaar geduurd. Pittige jaren. Maar wel altijd nuchter in de maatschappij staand. Schoonmaakwerk, fabriekswerk, kantoorwerk, enz. op die manier zorgend voor de aardse dingetjes.
Eerlijk vanuit m’n persoonlijke waarheid (geweten). Die waarheid veranderde steeds iets meer naar fijnere gevoeligheid. Soms met een innerlijk hoogrode kleur ervaarde ik dat het toch anders uitpakte dan ik met oprechte bedoelingen gedaan of gezegd had. Daar is dan niets mis mee . Een volgende keer met eerlijke intentie nog beter doen of juist achterwege laten , maar nooit om m’n ikje te beschermen. Zo vielen gedurende dat gehele proces alle maskers af die het LEVEN nog voor mij had en kwam ik voor het ALLES en NIETS te staan. Daarmee ging de gehele evolutie open en beleefde en keek ik in Golgotha (zie het bijbelse Golgotha).
Dit gebeurde bij daglicht terwijl ik daarnaast aards werk deed. Hiermee wil ik eigenlijk zeggen. Wees voorzichtig met een cursus gekunsteld strelen en van alles wat er nog meer op de markt is. Je bent eerder bezeten door de egotrippende overledenen dan je denkt.
Neem je persoonlijke evolutie in eigen hand. Daarmee stimuleer je tegelijkertijd de mensen zonder lichaam om te veranderen. Het enige verschil met het op aarde leven en het bestaan na de dood is dat je hier door inspanning een bestaanswereld creëert. Zonder lichaam is je eigen mentaliteit onmiddellijk realiteit. Daarom is het eenvoudig te begrijpen waarom nog zoveel mensen bang voor de dood zijn. Je komt jezelf altijd tegen. Andere mensen zijn totaal niet bang voor de dood omdat ze een bewust dragend deeltje energie als mens zijn. Heerlijk toch dat je geen pop aan een touwtje hoeft te zijn.
Je wordt uiteindelijk allemaal een persoonlijk bewust, gelukkig, eeuwigdurend scheppend, dragend deeltje energie. De duisternis lost op. De gehele evolutie is open. Alleen verbetert de wereld door bij jezelf te beginnen (maar dat hoor je al jarenlang via postbus 51) dan lost je persoonlijke onzekerheid op.
Je leven wordt steeds intenser, intiemer, totdat je hetzelfde krijgt te beleven als Jezus van Nazareth. Je zult de laatste Goddelijke Weeën beleven van de Bron van vóór, oneerbiedig gezegd, de Big Bang.
Niet dat kruisdoodje.
Daar krijg je op een gegeven moment niet eens de kans meer voor, omdat alle medemensen dan zo gevoelsbewust zijn dat ze zich daarvoor niet meer lenen.
Milieubewust wijzen ze je naar een vervallen schuur. Waar nog wel een paar oude balken in zitten om jezelf eraan vast te timmeren. Niemand helpt je omdat je er geen stap mee verder komt.

Het Pasen in het Christendom zal geen gejammer meer voor je zijn maar een innerlijke jubelstemming. Populair gezegd: “Hij is weer samen met zijn Meisje”of Hij Haar is of Zij Hem maakt niets uit. Want in beide aspecten van het leven zul je persoonlijk bewust worden zowel in het vrouwelijke als het mannelijke lichaam.

Dit ikje werd lichamelijk op aarde aanwezig op zeven januari 1949. Mijn persoonlijke mentaliteit vertegenwoordigt slechts een sfeer op de grens van duisternis en licht. Daarom vermijd ik zoveel mogelijk, het misschien wel meest misbruikte woord, liefde.
Toen dit lichaam ongeveer 24 jaar was stond m’n persoonlijke beleven voor het begin van de Schepping en gingen m’n vorige levens open. Waarvan voor dit leven misschien het belangrijkste voor het ALGEMEEN NUT is, is de incarnatie als Dismas (zie bijbels Golgotha).
Het niet willen buigen voor fijnere gevoelens heeft vele incarnaties narigheid gebracht en mij ertussenin in duistere sferen na de dood doen verblijven.
De laatste harde les die ik mijzelf aandeed is het bewust willen meemaken wat je als ZIEL beleeft bij het uiteen spatten van je lichaam (zie “Door de Grebbelinie naar het eeuwige Leven” van Jozef Rulof 1952 in de openbare bibliotheek). Ook die oorlogswaanzin wat ik mijzelf aandeed en anderen elkaar aandoen is nergens voor nodig.
Door denken en zelf bewust limieten aanleggen in je handelingen en oplettend kijken naar de intenties daarvan bereik je hetzelfde geestelijke-groeiresultaat.

Het gestimuleerde verlangen naar warmte zal je toch doen verder evolueren, dat kunnen mondiaal millioenen mensen u vertellen door een positieve bijna-doodervaring. Hierbij wil ik het laten, doe er uw evolutievoordeel mee.
Ik heb u geen enkele cursus te verkopen. M’n dagelijkse benodigdheden voor het gezin met drie kinderen verdien ik agrarisch door planten en sierheesters te kweken en via het collectief de VBA te Aalsmeer af te zetten. Voor hetgeen ik voor de geestelijke evolutie denkt te kunnen doen betaal en betaalde ik zelf.
Wie zich laat betalen voor hetgeen door gene zijde aan gevoelsweten wordt aangereikt mag wel een heel elastisch ego gericht geweten hebben maar dat is hun zorg. Alles is er immers al op aarde de gehele kringloop van evolutie rond. Door middel van dat deeltje ENERGIE wat in die incarnatie Jozef Rulof heette. Ontdek dat zelf maar.

ALLES en NIETS ? Terecht voor u misschien nietszeggende woorden. In de afgelopen dertig jaar heb ik er geen andere woorden voor kunnen vinden.

Als u uw persoonlijke beleven met anderen wilt delen: